• สมัครสินเชื่อเงินสด posted an update 7 months, 1 week ago

    สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ ตอบ ในขณะที่ผ่อนค่าผ่อนส่งกับไฟแนนซ์อยู่ รถยนต์ที่เช่าซื้อจะยังเป็นเจ้าของของผู้ให้เช่าซื้อขอรับ แต่ว่าสิทธิเช่าซื้อเป็นเงินประเภทหนึ่งซึ่งสามารถค้าขายกันได้ (เทียบคำวินิจฉัยศาลฎีกาที่ 4503/2540) ด้วยเหตุนี้ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ควรจะลงลายลักษณ์อักษรจำหน่ายรถยนต์ไว้ และก็พิจารณาค่าผ่อนส่งติดให้ถี่ถ้วน รวมทั้งเจาะจงข้อตกลงว่าจะผ่อนหนี้ค่าผ่อนส่งต่อจากคนขาย โดยแนบเอกสารสำคัญของคนขายขั้นต่ำ 3 สมัครบัตรเครดิตสมัครสินเชื่อเงินสด  ชุด อาทิเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และก็สำเนาทะเบียนรถยนต์ ที่สำคัญควรจะทำหนังสือมอบสิทธิ์ไว้สองฉบับ สินเชื่ออเนกประสงค์ ฉบับที่ 1 มอบสิทธิ์ให้ไปรับเล่มทะเบียนรถยนต์กับผู้ให้เช่าซื้อ ฉบับที่ 2 ให้อำนาจให้ไปเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ที่ที่ทำการขนส่งขอรับ